Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00010-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:AZ MTA LGK részére élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások biztosítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2018. február 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum