Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00018-2018.
Ajánlatkérő neve:DV Parking Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Adásvételi szerződés 12 db parkoló jegykiadó automata beszerzésére pénzkazetta zárral
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. február 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum