Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00030-2018.
Ajánlatkérő neve:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára – 2018.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. február 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum