Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00036-2018.
Ajánlatkérő neve:Tolna Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint, a Tolna Megyei Kormányhivatal számára – 2018.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. február 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum