Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00049-2018.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:A Nemzeti Korcsolyázó Központ koncepció-, bontási-, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2018. február 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum