Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00045-2018.
Ajánlatkérő neve:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:HŐTÉRX III. ütem Műszaki és berendezés nyilvántartás fejlesztésére és bevezetésére, a kapcsolódó rendszereken szükséges fejlesztések elvégzésére
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. február 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum