Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00051-2018.
Ajánlatkérő neve:Pécsi Tudományegyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Motorizált inverz 3D-SMD mikroszkóp és a FEMTO 3D-SMD mikroszkóphoz egy szoftvercsomag beszerzése GINOP-2.3.3-15-2016-00030 jelű pályázat keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (4) c)
Döntés dátuma:2018. március 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum