Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00056-2018.
Ajánlatkérő neve:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion teljes körű tervezése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2018. március 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum