Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00066-2018.
Ajánlatkérő neve:Vas Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint a Vas Megyei Kormányhivatal számára - 2018
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum