Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00069-2018.
Ajánlatkérő neve:Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum