Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00074-2018.
Ajánlatkérő neve:Piarista Rend Magyar Tartománya
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási szerződés alapján a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium fejlesztésére vonatkozó vázlatterv továbbtervezése útján engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum