Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00075-2018.
Ajánlatkérő neve:Piarista Rend Magyar Tartománya
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási szerződés alapján a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium műemléki felújítására és korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a jogerős engedélyezési tervdokumentáció alapján
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. március 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum