Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00103-2018.
Ajánlatkérő neve:Óbudai Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/B. üteméhez kapcsolódó kivitelezési munkák
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2018. április 23.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum