Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00099-2018.
Ajánlatkérő neve:E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Villamos energia beszerzés
Jogalap:Kbt. 98. § (4) c)
Döntés dátuma:2018. április 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum