Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00122-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az IOP e-book collection tartalomhoz való hozzáférés biztosítása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. április 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum