Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00142-2018.
Ajánlatkérő neve:Piarista Rend Magyar Tartománya
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási szerződés alapján a kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Czollner téri A jelű épületéhez kapcsolódóan korábban elkészült engedélyezési tervdokumentáció átdolgozása és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. június 13.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum