Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00155-2018.
Ajánlatkérő neve:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
Jogalap:Kbt. 98. § (5)
Döntés dátuma:2018. június 22.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum