Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00156-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Hídvizsgáló berendezések bérlése kezelővel - HNT
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2018. június 29.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum