Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT 00175-2018
Ajánlatkérő neve:Oktatási Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:Személyszállítási szolgáltatás beszerzése kulturális, sport- és játszóházi programokhoz az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosító számú projektje keretében
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2018. július 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum