Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00201-2018.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:NKE részére távhőszolgáltatás beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. augusztus 24.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum