Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00017/2016.
Ajánlatkérő neve:BMSK Beruházás, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:A BMSK Zrt. részére okmányválogató gépek beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2016. február 1.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum