Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00222-2018.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:Nyugat-magyarországi utánpótlás nevelési centrum tervezése, kivitelezése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2018. október 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum