Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00236-2018.
Ajánlatkérő neve:Nyíregyházi Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:NyE – NEPTUN követése, támogatása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. október 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum