Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00007-2017.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:Érd, Ercsi út 31., hrsz.: 24801/2, 24802, Multifunkcionális Sportközpont építési engedélyezési terv felhasználási jogának megszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. január 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum