Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT 00259-2018
Ajánlatkérő neve:Hajléktalanokért Közalapítvány
Közbeszerzési eljárás tárgya:Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása (konzervbeszerzés) RSZTOP projekt keretében 2020. december 31. napjáig terjedően
Jogalap:Kbt. 98. § (2) b)
Döntés dátuma:2018. november 12.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum