Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00256-2018.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Bérlőmenedzsmenti feladatok
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. november 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum