Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00006-2017.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer támogatási feladatainak elvégzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. január 19.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum