Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00034-2017.
Ajánlatkérő neve:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Útszóró só beszerzése 2017 – HT
Jogalap:Kbt. 98. § (2) e)
Döntés dátuma:2017. január 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum