Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00281-2018.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Közbeszerzési eljárás tárgya:Kutatáshoz NMR nagynyomású pumpa és mintatartók
Jogalap:Kbt. 98. § (4) a)
Döntés dátuma:2018. december 6.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum