Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00289-2018.
Ajánlatkérő neve:MNV Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Művészeti alkotás tulajdonjogának az állam javára történő megszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) d)
Döntés dátuma:2018. december 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum