Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00297-2018.
Ajánlatkérő neve:Országos Bírósági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:iCorso terméktámogatása és fejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. december 17.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum