Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00293-2018.
Ajánlatkérő neve:MAVIR Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szállítási szerződés M4 és M44 autópályák miatti távvezeték átépítésekhez szükség áramvezető és védővezető sodronyok szállítására
Jogalap:307/2015. Korm rendelet
Döntés dátuma:2018. december 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum