Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00300-2018.
Ajánlatkérő neve:Szent István Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer support szolgáltatásainak biztosítása, valamint esetleges fejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2018. december 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum