Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00324-2018.
Ajánlatkérő neve:HM Védelemgazdasági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:EDR terminálok és licencek beszerzése (2018-2019)
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. január 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum