Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00325-2018.
Ajánlatkérő neve:HM Védelemgazdasági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:24 készlet helikopter-fedélzeti EDR berendezés beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. január 9.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum