Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00326-2018.
Ajánlatkérő neve:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:EBP - ultrahang berendezés beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2019. január 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum