Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00004-2019.
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Közepes és nagy felbontású ultrahang készülék beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00006 azonosító számú pályázat alapján
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2019. január 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum