Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00015/2019
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Bank
Közbeszerzési eljárás tárgya:Vállalkozási keretszerződés Inforex rendszer támogatása és fejlesztése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 1.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum