Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00021/2019
Ajánlatkérő neve:Óbudai Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Neptun rendszer beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 8.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum