Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00028-2019.
Ajánlatkérő neve:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:A miskolctapolcai strandfürdő és környezete építési engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átadása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. február 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum