Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00056/2019
Ajánlatkérő neve:Miskolci Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Neptun support beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. március 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum