Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00055/2019
Ajánlatkérő neve:MTA Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:ProQuest adatbázisok - 2019.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. március 5.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum