Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00067-2019.
Ajánlatkérő neve:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:JSTOR adatbázis - 2019.
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. március 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum