Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00015-2017.
Ajánlatkérő neve:Nyugat-magyarországi Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEPTUN egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2017. február 1.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum