Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00016-2017.
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Nagyfelszíni telephelyen lévő 3 sz. Raktárépület bontási munkái
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. február 3.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum