Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00090/2019
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:Veszprém Aréna - tervezés
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. április 18.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum