Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00097-2019.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Közbeszerzési eljárás tárgya:Egységes intézményi szoftverrendszer módosítása, bővítése, működésének támogatása, valamint szoftver-követési, adat-karbantartási, javítási munkáinak elvégzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2019. április 26.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum