Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00113-2019.
Ajánlatkérő neve:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Közbeszerzési eljárás tárgya:Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2019. május 15.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum