Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00116-2019.
Ajánlatkérő neve:Gödöllői Premontrei Apátság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Zichy- kastély felújítása I.B és I.C befejező ütem
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2019. május 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum