Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00125-2019.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési eljárás tárgya:Gödöllői uszoda tervezése és kivitelezése II. ütem
Jogalap:Kbt. 98. § (3)
Döntés dátuma:2019. május 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum